C C C C A+ A A- X

Съобщение

Списък от дела, разглеждани от специализираните съдилища, към 10.05.2021г.


Справка осъдени и оправдани лица в СНС

Към 05.05.2021г. в Специализиран наказателен съд са на производство 178 наказателни дела от общ характер срещу 956 подсъдими във връзка с 2024 обвинения

Декларация на съдиите от АСНС и СНС във връзка със законопроектите за изменение на НПК и ЗСВ и мотивите към тях

Заповед №АС-207 от 27.10.2020г.  Във връзка с разрастващата се епидемична обстановка

Правила за достъп на медиите до делата, разглеждани от АСНС и СНС в условията на епидемична обстановка

Заповед №АС-96 от 15.05.2020г.


Специализиран наказателен съд уведомява, че от 14.05.2020г. продължава дейността си съобразно Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 12.05.2020г. Влизането в сградата на съда ще се извършва при спазване на дистанция и наличие на лични предпазни средства /маски, ръкавици, шлемове/ и създадена възможност за дезинфекциране.

Няма да бъдат допускани лица с признаци на респираторни заболявания – хрема, кашлица и други грипоподобни симптоми.

След приключване на съответната дейност, посетителите на съда следва незабавно да напуснат сградата.

Работното време за работа с граждани и адвокати на деловодствата е от 09:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа.

Ръководството на съда призовава за спазване на мерките за безопасност.

--------------------------------------------

Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15/12.05.2020 г.изменени и допълнени по протокол № 16/19.05.2020, изм. и доп. по протокол № 17/02.06.2020 г.,изм. и доп. по протокол № 39/10.11.2020 г., изм. и доп. по протокол 40/17.11.2020 г., изм. и доп. с протокол № 21/01.06.2021 г./
--------------------------------------------
--------------------------------------------

Във връзка с предприетите допълнителни мерки срещу разпространението на коронавирус и съобразно предложенията на Националния оперативен щаб, моля използвайте създадената организация в Специализирания наказателен съд за извършване на справки чрез сайта на съда или по телефони:

Досъдебно деловодство – 02/81 40 577, 02/8140582, 02/8140583

За състави 1,3, 10 - 02/8140581;   4, 5, 6 – 02/81 40 578;   7 ,8 ,9 - 02/8140580;   19, 20 и 22  - 02/8140579

За състави 2, 11, 12 - 02/8140584;   14, 15, 16 – 02/8140569,   13,17, 18 - 02/8140586;   21 и 23   - 02/8140585, 

Напомняме Ви, че всички книжа по делата можете да изпращате по пощата.

При посещения в съда, както и в съдебни заседания, моля спазвайте дистанция поне от 1 метър, както и общоприетите мерки за лична хигиена.

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация