C C C C A+ A A- X

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Дата на публикуване 9 декември 2021 Последна редакция 9 декември 2021 Новини Отпечатай

На 08.12.2021 г., в онлайн формат, се проведе Национална среща, организирана по инициатива на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела на Република България (НСММСНДРБ). Срещата бе ръководена от съдия Мариета Неделчева от Специализирания наказателен съд и национално лице за контакт на Мрежата, а участие взеха членовете на Мрежата - съдиите Андроника Ризова-Ръжданова, Георги Иванов, Калин Баталски, Карамфила Тодорова, Мартин Данчев, Светла Даскалова, Светослава Колева, Татяна Грозданова, съдия Цветинка Пашкунова, член на Съдийската Колегия на ВСС, проф.Георги Митов, преподавател в СУ „Св.Климент Охридски“, прокурор Сава Петров от ВКП, г-н Димитър Терзииванов и г-жа Катя Панова, представители на Министерство на правосъдието и съдия Иваничка Славкова, заместник-председател на ОС – Варна и съдиите от ОС – Пловдив – Даниела Събчева и Весела Евстатиева.

Предмет на обсъждане на срещата бяха постановените от Съда на Европейския съюз решения: Решение С-648/20, касаещо издаване на европейска заповед за арест и Решение С-852/19, отнасящо се за издаване на европейка заповед за разследване за извършване на претърсване и изземване и разпит на свидетел чрез видеоконферентна връзка от българските компетентни органи. Двете решения на съда бяха дискутирани по инициатива на НСММСНДРБ, тъй като поставят важни въпроси за решаване, с оглед осигуряване ефективното прилагане на европейската заповед за арест и европейската заповед за разследване и реализиране на принципите на взаимно доверие между органите на държавите членки на ЕС и на взаимно признаване на съдебните актове в тяхната пълнота. На срещата бяха обменени различни становища и мнения, като мнозинството от участниците се обедини около идеята издаването на европейски заповеди за разследване за претърсване и изземване и разпит на свидетел с видеоконферетна връзка да продължи, като в заповедта се посочват предвидените правни средства за защита в българското законодателство. Обсъди се и необходимостта от създаване на работна група, която да разиска евентуални законодателни промени в областта на европейската заповед за разследване и правните средства за защита срещу издаването й.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация