C C C C A+ A A- X

Представяне

 

Поначало специализираните съдилища разглеждат дела по определена материя с оглед предмета им или съобразно субектите. Специализирани съдилища съществуват в много европейски държави – като например Испания, Италия, Франция, Германия, Англия, Белгия.

В страната ни специализирани съдилища с оглед субектите на престъпленията, са военните съдилища, а с оглед предмета на дейност – административните съдилища и Специализираният наказателен съд.

Специализираният наказателен съд е единствен за територията на страната ни. Юрисдикцията за подсъдните му наказателни дела от общ характер е за престъпления, осъществени на цялата територия на Република България. Специализираният наказателен съд е приравнен на окръжен съд и седалището му е в град София.

Критерият за определяне на подсъдността на делата, разглеждани от Специализирания наказателен съд е предметът на делото, а не качеството на извършителя на престъплението. Предметната подсъдност на СпНС е очертана в разпоредбите на чл.411 а от Наказателно – процесуалния кодекс. Изчерпателно са изброени делата за престъпления, които са подсъдни на Специализирания наказателен съд – основно извършени от организирани престъпни групи или по поръчение на такива и в изпълнение на тяхно решение, но също делата за престъпления които имат връзка с изброените по – горе.

Съдебното производството пред Специализирания наказателен съд по наказателните дела от общ характер се образува по внесен обвинителен акт от прокуратурата. Съдебното производство по посочените наказателни дела е триинстанционно. Първа инстанция по тези дела е Специализираният наказателен съд. Делата образувани по жалби и протести срещу актове на специализирания наказателен съд се разглеждат от Апелативния специализиран наказателен съд. Касационният съдебен контрол върху актовете на Апелативния специализиран наказателен съд се осъществява от Върховният касационен съд, който е висша съдебна инстанция по наказателни дела.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация