C C C C A+ A A- X

Съдии

Станимир Миров

Съдия

Местоположение: 1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

I състав

Ангелина Гергинска

Съдия

Местоположение: 1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

II състав

Силвия Русева

Съдия

Местоположение: 1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

ІII състав

Вилислава Ангелова

Съдия

Местоположение: 1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

ІV състав

Николинка Бузова

Съдия

Местоположение: 1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

V състав

Пламен Панайотов

Заместник-председател

Местоположение: 1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

VІ състав

С решение на ВСС, взето по протокол № 49 от заседанието, проведено на 05.12.2017 година, съдия Пламен Панайотов е избран за заместник на административния ръководител – заместник на председателя на Специализирания наказателен съд и на 19.12.2017 година встъпва в длъжност.

Пламен Панайотов е роден на 03.11.1973 г. в гр. Елхово. Завършва Юридически факултет при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ през 1999 г. От май 1999 г. до май 2000 г. е бил съдебен кандидат в ОС – Бургас. От 06.06.2000 г. до 10.07.2000 г. е работил като юрисконсулт в община Поморие. В периода 10.07.2000 г. до 14.06.2001 г. Пламен Панайотов е бил съдия –изпълнител в РС – гр. Поморие, а от 15.06.2001 г. до 03.01.2012 г. работи като прокурор – първоначално в РП – гр. Бургас, след това в СРП и накрая СГП.

Кариерата си като съдия, Пламен Панайотов започва на 03.01.2012 г. в Специализирания наказателен съд.

С решение на ВСС, взето по протокол №55 от заседанието, проведено на 05.11.2015г. Пламен Панайотов е повишен на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

Приемно време

Петък – 10.00 часа – 11.00 часа

Николай Димитров

Съдия

Местоположение: 1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

VІІ състав

Командирован в АСНС

Виржиния Петрова

Заместник-председател

Местоположение: 1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

VІІI състав

С решение на ВСС, взето по протокол № 17 от заседанието, проведено на 28.05.2019 година, съдия Виржиния Петрова е избрана за заместник на административния ръководител – заместник на председателя на Специализирания наказателен съд и на 07.06.2019 година встъпва в длъжност.

Виржиния Петрова е родена на 12.01.1969 година, гр.Ловеч. Средното си образование завършва в Езикова гимназия с преподаване на немски език “Ернст Телман” в родния си град, след което се дипломира в Юридически факултет при СУ “Св. Климент Охридски” през 1995г.

От май 1995 година до май 1996 година е била съдебен кандидат в СОС.

От 13.06.1996 година до 13.06.1998 година е работила като младши прокурор в СРП.

В периода 10.07.1998г. до 25.05.2006г. Виржиния Петрова е била съдия в СРС.

На 28.07.2014 година встъпва в длъжност „съдия“ в СпНС.

С решение на ВСС, взето по протокол №35 от заседанието, проведено на 19.09.2017г. Виржиния Петрова е повишена на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС“

Приемно време

Четвъртък – 14.00 часа – 15.00 часа

Мария Кавракова

Съдия

Местоположение: 1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

ІХ състав

Андон Миталов

Съдия

Местоположение: 1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Х състав

Биляна Вранчева

Съдия

Местоположение: 1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

ХI състав

Лилия Георгиева

Съдия

Местоположение: 1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

ХII състав

Иво Хинов

Съдия

Местоположение: 1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

ХIV състав

Виктор Чаушев

Съдия

Местоположение: 1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

ХV състав

Емил Желев

Съдия

Местоположение: 1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

ХVII състав

Мариета Райкова

Председател

Местоположение: 1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

ХVIII състав

На основание решение на съдийската колегия на ВСС взето по протокол № 4 от заседанието проведено на 05.02.2019година, съдия Мариета Райкова е избрана за административен ръководител – председател на Специализирания наказателен съд.

С решение на ВСС, взето по протокол № 14 от заседанието, проведено на 08.05.2018 година, тя е избрана за заместник на административния ръководител – заместник на председателя на Специализирания наказателен съд.

Мариета Райкова е родена на 15.07.1969 година в гр.Павликени. Завършва СУ „Климент Охридски“ през 1993 година. В периода 1995 -1996 година работи като юрисконсулт.

От 10.02.1997г. до 13.04.2006г. е следовател в Столична следствена служба.

На 14.04.2006г. година Мариета Райкова встъпва в длъжност „съдия“ в Софийски районен съд.

От 23.09.2013г. до 06.07.2015 година е командирована да изпълнява длъжността „съдия“ в СГС,Наказателно отделение;

На 28.07.2014 година встъпва в длъжност „съдия“ в Специализиран наказателен съд;

С решение на ВСС, взето по протокол №35 от заседанието, проведено на 19.09.2017г. Мариета Райкова е повишена на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС“;

Приемно време

Четвъртък – 10.00 часа – 11.00 часа

Пенка Велинова

Заместник-председател

Местоположение: 1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

ХIХ състав

Красимир Комсалов

Съдия

Местоположение: 1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

ХХ състав

Антон Урумов

Съдия

Местоположение: 1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

ХХI състав

Цветан Колев

Съдия

Местоположение: 1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

ХХII състав

Христина Михайлова

Съдия

Местоположение: 1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

ХХIII състав

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация