C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

Работно време

  • Приемно време Председател – Четвъртък – 10.00 часа – 11.00 часа
  • Приемно време Заместник-председател - Четвъртък – 14.00 часа – 15.00 часа; Петък – 10.00 часа – 11.00 часа

Виржиния Петрова

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Мариета Райкова

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Пламен Панайотов

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Съдебни състави при СпНС

Станимир Миров

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Ангелина Гергинска

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Силвия Русева

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Мариета Неделчева

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Аделина Иванова

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Вилислава Ангелова

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Николай Димитров

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Мария Кавракова

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Андон Миталов

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Биляна Вранчева

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Лилия Георгиева

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Пламен Евгениев

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Иво Хинов

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Виктор Чаушев

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Елена Попова

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Емил Желев

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Пенка Велинова

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Красимир Комсалов

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Антон Урумов

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Цветан Колев

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Христина Михайлова

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Николинка Бузова

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Обща администрация

Андрей Рангелов

Системен администратор

тел: 02/8140536

arangelov@spcc.bg

Емил Ценев

Домакин и шофьор

тел: 02/8140556

etsenev@spcc.bg

Емилия Тричкова

Главен счетоводител

тел: 02/8140538 факс: 02/8430351

etrichkova@spcc.bg

Златка Фъртункова

Главен експерт

тел: 02/8140539 факс: 02/8430351

zfartunkova@spcc.bg

Пламена Максимова

Системен администратор

тел: 02/8140536

pmaksimova@spcc.bg

Росица Георгиева

Младши специалист

тел: 02/8140553 факс: 02/8430351

rgeorgieva@spcc.bg

Светла Борисова

Ст.спец. счетоводител

тел: 02/8140539 факс: 02/8430351

sborisova@spcc.bg

Светла Георгиева

Съдебен администратор

тел: 02/8140532; факс: 02/8430351

sgeorgieva@spcc.bg

Специализирана администрация

Анна Иванова

Съдебен деловодител 1-ви, 3-ти и 10-ти състав

тел: 02/8140581 факс: 02/8430353

aivanova@spcc.bg

Антоанета Узунова

Съдебен деловодител в регистратура

тел: 02/8140573

auzunova@spcc.bg

Ася Атанасова

Съдебен деловодител 19-ти,20-ти и 22-ри състав

тел: 02/8140579 факс: 02/8430351

aatanasova@spcc.bg

Ася Чобанова

Съдебен деловодител 2-ри,11-ти,12-ти състав

тел: 02/8140584 факс: 02/8430353

achobanova@spcc.bg

Весела Петкова

Съдебен деловодител в досъдебно произ-во

тел: 02/8140582 факс: 02/8140577

vpetkova@spcc.bg

Виолета Младенова

Съдебен деловодител КИ

тел: 02/8140571 факс: 02/8430353

vmladenova@spcc.bg

Евелина Зашева

Съдебен деловодител в досъдебно произ-во

тел: 02/8140577 факс: 02/8140577

ezasheva@spcc.bg

Лия Димитрова

Съдебен деловодител 21-ви и 23-ти състав

тел: 02/028140585 факс: 02/8430353

ldimitrova@spcc.bg

Моника Ваклинова

Съдебен деловодител КИ-по майчинство

тел: 02/8140571 факс: 02/8430353

mvaklinova@spcc.bg

Наталия Димчева

Съдебен деловодител 13-ти, 17-ти и 18-ти състав

тел: 02/8140586 факс: 02/8430353

ndimcheva@spcc.bg

Ралица Маринова

Съдебен деловодител 7-ми, 8-ми и 9-ти състав

тел: 02/8140580 факс: 02/8430353

rmarinova@spcc.bg

Румяна Георгиева

Съдебен деловодител 14-ти, 15-ти и 16-ти състав

тел: 02/8140569 факс: 02/8430353

rivanova@spcc.bg

Румяна Узунова

Съдебен деловодител 4-ти, 5-ти и 6-ти състав

тел: 02/8140578 факс: 02/8430353

ruzunova@spcc.bg

Таня Велинова

Съдебен деловодител в регистратура

тел: 02/8140573 факс: 02/8430353

tvelinova@spcc.bg

Теменужка Павлова

Съдебен деловодител в досъдебно произ-во

тел: 02/8140583 факс: 02/8140577

tpavlova@spcc.bg

Цветелина Лакова

Съдебен деловодител КИ

тел: 02/8140571

clakova@spcc.bg

Цецка Димитрова

Съдебен деловодител КИ

тел: 02/8140571

tsdimitrova@spcc.bg

Съдебни секретари

Весела Влахова

Съдебен секретар

тел: 02/8140554 факс: 02/8430351

vvlahova@spcc.bg

Антоанета Стоилова

Съдебен секретар 3-ти състав

тел: 02/8140552 факс: 02/8430351

avelinova@spcc.bg

Снежана Тодорова

Съдебен секретар-по майчинство

тел: 02/8140551 факс: 02/8430351

stodorova@spcc.bg

Виолета Йорданова

Съдебен секретар

тел: 02/8140550 факс: 02/8430351

tvalcheva@spcc.bg

Ивона Мойкина

Съдебен секретар-

тел: 02/8140550 факс: 02/8430351

imoikina@spcc.bg

Маруся Николова

Съдебен секретар

тел: 02/8140550 факс: 02/8430351

mnikolova@spcc.bg

Борислава Борисова

Съдебен секретар

тел: 02/8140555 факс: 02/8430351

bborisova@spcc.bg

Александрина Попецова

Съдебен секретар-по майчинство

тел: 02/8140551 факс: 02/8430351

apopecova@spcc.bg

Анна Ковачева

Съдебен секретар

тел: 02/8140552 факс: 02/8430351

akovacheva@spcc.bg

Рада Илинова

Съдебен секретар-по майчинство

тел:02/8140561 факс: 02/8430351

rilinova@spcc.bg

Катя Драганова

Съдебен секретар

тел: 02/8140554 факс: 02/8430351

kdraganova@spcc.bg

Катя Илиева

Съдебен секретар

тел: 02/8140552 факс: 02/8430351

kilieva@spcc.bg

Мария Крайнова

Съдебен секретар

тел: 02/8140554 факс: 02/8430351

mkrainova@spcc.bg

Йоана Йорданова

Съдебен секретар

тел: 02/8140550 факс: 02/8430351

yyordanova@spcc.bg

Венера Тодорова

Съдебен секретар

тел:02/8140561 факс: 02/8430351

vtodorova@spcc.bg

Таня Миткова

Съдебен секретар

тел:02/8140561 факс: 02/8430351

tmitkova@spcc.bg

Илияна Иванова

Съдебен секретар

02/ 028140561

iivanova@spcc.bg

Радиана Андреева

Съдебен секретар

тел: 02/8140551

randreeva@spcc.bg

Юлия Иванова

Съдебен секретар

тел: 02/8140553

ikostadinova@spcc.bg

Мария Шамси Пур

Съдебен секретар

тел: 02/8140554

mshamsipur@spcc.bg

Павлина Йотова

Съдебен секретар

тел: 02/8140555

pyotova@spcc.bg

Венелин Кръстев

Съдебен секретар

тел: 02/8140555

vkrastev@spcc.bg

Анита Георгиева

Съдебен секретар

тел: 02/8140553 факс: 02/8430351

ageorgieva@spcc.bg

Вероника Димитрова

Съдебен секретар

тел: 02/8140551 факс: 02/8430351

vdimitrova@spcc.bg

Служител по сигурността на информацията

Валери Чолев

Служител по сигурността на информацията

тел: 02/8140570 факс: 02/8430353

vcholev@spcc.bg

Съдебни помощници

Борислава Станчева

Съдебен помощник

тел: 02/8140537

bstancheva@spcc.bg

Гергина Христова

Съдебен помощник

тел: 02/8140557

ghristova@spcc.bg

Диляна Гладнишка

Съдебен помощник

тел: 02/8140557

dgladnishka@spcc.bg

Ирена Миткова

Съдебен помощник

тел: 02/8140557

imitkova@spcc.bg

Мадлена Паунова

Съдебен помощник

тел: 02/8140537

mpaunova@spcc.bg

Полина Грозданова

Съдебен помощник

тел: 02/8140557

pgrozdanova@spcc.bg

Татяна Василева

Съдебен помощник

тел: 02/8140557

tvasileva@spcc.bg

Призовкари

Владимир Стоилов

Призовкар

тел: 02/8140556

Даниел Костадинов

Призовкар

тел: 02/8140556

Кипра Велинова

Призовкар

тел: 02/8140556

Силвия Иванова

Призовкар

тел: 02/8140556

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация