C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

Приемно време: Председател Мариета Райкова– Четвъртък – 10.00 часа – 11.00 часа

Приемно време: Зам.председател Пламен Панайотов - Петък – 10.00 часа – 11.00 часа

Приемно време: Зам.председател Виржиния Петрова - Четвъртък – 14.00 часа – 15.00 часа;

Приемно време: Зам.председател Пенка Велинова - Понеделник – 11.00 часа – 12.00 часа

Съдебни състави при СпНС

Станимир Миров

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Аделина Иванова

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Силвия Русева

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Вилислава Ангелова

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Мариета Неделчева

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Николинка Бузова

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Пламен Панайотов

Заместник-председател

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Николай Димитров

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Виржиния Петрова

Заместник-председател

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Мария Кавракова

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Андон Миталов

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Биляна Вранчева

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Лилия Георгиева

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Ангелина Гергинска

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Иво Хинов

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Виктор Чаушев

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Емил Желев

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Мариета Райкова

Председател

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Пенка Велинова

Заместник-председател

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Красимир Комсалов

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Антон Урумов

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Цветан Колев

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Христина Михайлова

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Обща администрация

Светла Георгиева

Съдебен администратор

тел: 02/8140532; факс: 02/8430351

sgeorgieva@spcc.bg

Емилия Тричкова

Главен счетоводител

тел: 02/8140538 факс: 02/8430351

etrichkova@spcc.bg

Светла Борисова

Ст.спец. счетоводител

тел: 02/8140539 факс: 02/8430351

sborisova@spcc.bg

Златка Фъртункова

Главен експерт

тел: 02/8140539 факс: 02/8430351

zfartunkova@spcc.bg

Пламена Максимова

Системен администратор

тел: 02/8140536

pmaksimova@spcc.bg

Андрей Рангелов

Системен администратор

тел: 02/8140536

arangelov@spcc.bg

Росица Георгиева

Младши специалист

тел: 02/8140553 факс: 02/8430351

rgeorgieva@spcc.bg

Емил Ценев

Домакин и шофьор

тел: 02/8140556

etsenev@spcc.bg

Специализирана администрация

Таня Велинова

Съдебен деловодител в регистратура

тел: 02/8140573 факс: 02/8430353

tvelinova@spcc.bg

Антоанета Узунова

Съдебен деловодител в регистратура

тел: 02/8140573

auzunova@spcc.bg

Анна Иванова

Съдебен деловодител 1-ви, 3-ти и 10-ти състав

тел: 02/8140581 факс: 02/8430353

aivanova@spcc.bg

Румяна Узунова

Съдебен деловодител 4-ти, 5-ти и 6-ти състав

тел: 02/8140578 факс: 02/8430353

ruzunova@spcc.bg

Ралица Маринова

Съдебен деловодител 7-ми, 8-ми и 9-ти състав

тел: 02/8140580 факс: 02/8430353

rmarinova@spcc.bg

Диляна Петкова

Съдебен деловодител 19-ти,20-ти и 22-ри състав

тел: 02/8140579 факс: 02/8430351

dpetkova@spcc.bg

Румяна Георгиева

Съдебен деловодител 14-ти, 15-ти и 16-ти състав

тел: 02/8140569 факс: 02/8430353

rivanova@spcc.bg

Рая Иванова

Съдебен деловодител 21-ви и 23-ти състав

тел: 02/028140585 факс: 02/8430353

rdivanova@spcc.bg

Ася Чобанова

Съдебен деловодител 2-ри,11-ти,12-ти състав

тел: 02/8140584 факс: 02/8430353

achobanova@spcc.bg

Наталия Димчева

Съдебен деловодител 13-ти, 17-ти и 18-ти състав

тел: 02/8140586 факс: 02/8430353

ndimcheva@spcc.bg

Евелина Зашева

Съдебен деловодител в досъдебно произ-во

тел: 02/8140577 факс: 02/8140577

ezasheva@spcc.bg

Теменужка Павлова

Съдебен деловодител в досъдебно произ-во

тел: 02/8140583 факс: 02/8140577

tpavlova@spcc.bg

Весела Петкова

Съдебен деловодител в досъдебно произ-во

тел: 02/8140582 факс: 02/8140577

vpetkova@spcc.bg

Моника Ваклинова

Съдебен деловодител КИ-по майчинство

тел: 02/8140571 факс: 02/8430353

mvaklinova@spcc.bg

Виолета Младенова

Съдебен деловодител КИ

тел: 02/8140571 факс: 02/8430353

vmladenova@spcc.bg

Цецка Димитрова

Съдебен деловодител КИ

тел: 02/8140571

tsdimitrova@spcc.bg

Цветелина Лакова

Съдебен деловодител КИ

тел: 02/8140571

clakova@spcc.bg

Съдебни секретари

Ивона Мойкина

Съдебен секретар

тел: 02/8140550 факс: 02/8430351

imoikina@spcc.bg

Йоана Йорданова

Съдебен секретар

тел: 02/8140550 факс: 02/8430351

yyordanova@spcc.bg

Маруся Николова

Съдебен секретар

тел: 02/8140550 факс: 02/8430351

mnikolova@spcc.bg

Александрина Попецова

Съдебен секретар

тел: 02/8140551 факс: 02/8430351

apopecova@spcc.bg

Вероника Димитрова

Съдебен секретар

тел: 02/8140551 факс: 02/8430351

vdimitrova@spcc.bg

Антоанета Стоилова

Съдебен секретар 3-ти състав

тел: 02/8140552 факс: 02/8430351

avelinova@spcc.bg

Анна Ковачева

Съдебен секретар

тел: 02/8140552 факс: 02/8430351

akovacheva@spcc.bg

Катя Илиева

Съдебен секретар

тел: 02/8140552 факс: 02/8430351

kilieva@spcc.bg

Анита Георгиева

Съдебен секретар

тел: 02/8140553 факс: 02/8430351

ageorgieva@spcc.bg

Весела Влахова

Съдебен секретар

тел: 02/8140554 факс: 02/8430351

vvlahova@spcc.bg

Виолета Йорданова

Съдебен секретар

тел: 02/8140550 факс: 02/8430351

tvalcheva@spcc.bg

Катя Драганова

Съдебен секретар

тел: 02/8140554 факс: 02/8430351

kdraganova@spcc.bg

Мария Шамси Пур

Съдебен секретар

тел: 02/8140554

mshamsipur@spcc.bg

Венера Тодорова

Съдебен секретар

тел:02/8140561 факс: 02/8430351

vtodorova@spcc.bg

Илияна Иванова

Съдебен секретар

02/ 028140561

iivanova@spcc.bg

Таня Миткова

Съдебен секретар

тел:02/8140561 факс: 02/8430351

tmitkova@spcc.bg

Рада Илинова

Съдебен секретар

тел: 02/8140555 факс: 02/8430351

rilinova@spcc.bg

Павлина Йотова

Съдебен секретар

тел: 02/8140555

pyotova@spcc.bg

Венелин Кръстев

Съдебен секретар

тел: 02/8140555

vkrastev@spcc.bg

Веселина Григорова

Съдебен секретар

тел: 02/8140555

vgrigorova@spcc.bg

Снежана Тодорова

Съдебен секретар-по майчинство

тел: 02/8140551 факс: 02/8430351

stodorova@spcc.bg

Служител по сигурността на информацията

Валери Чолев

Служител по сигурността на информацията

тел: 02/8140570 факс: 02/8430353

vcholev@spcc.bg

Съдебни помощници

Гергина Христова

Съдебен помощник

тел: 02/8140557

ghristova@spcc.bg

Татяна Василева

Съдебен помощник

тел: 02/8140557

tvasileva@spcc.bg

Полина Грозданова

Съдебен помощник

тел: 02/8140557

pgrozdanova@spcc.bg

Ирена Миткова

Съдебен помощник-по майчинство

тел: 02/8140557

imitkova@spcc.bg

Мадлена Паунова

Съдебен помощник

тел: 02/8140537

mpaunova@spcc.bg

Борислава Станчева

Съдебен помощник

тел: 02/8140537

bstancheva@spcc.bg

Призовкари

Владимир Стоилов

Призовкар

тел: 02/8140556

Даниел Костадинов

Призовкар

тел: 02/8140556

Кипра Велинова

Призовкар

тел: 02/8140556

Силвия Иванова

Призовкар

тел: 02/8140556

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация