C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

Приемно време: Председател Мариета Райкова– Четвъртък – 10.00 часа – 11.00 часа

Приемно време: Зам.председател Пламен Панайотов - Петък – 10.00 часа – 11.00 часа

Приемно време: Зам.председател Виржиния Петрова - Четвъртък – 14.00 часа – 15.00 часа;

Приемно време: Зам.председател Пенка Велинова - Понеделник – 11.00 часа – 12.00 часа

Съдебни състави при СпНС

Станимир Миров

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Аделина Иванова

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Силвия Русева

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Вилислава Ангелова

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Мариета Неделчева

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Николинка Бузова

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Пламен Панайотов

Заместник-председател

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Николай Димитров

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Виржиния Петрова

Заместник-председател

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Мария Кавракова

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Андон Миталов

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Биляна Вранчева

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Лилия Георгиева

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Ангелина Гергинска

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Иво Хинов

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Виктор Чаушев

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Емил Желев

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Мариета Райкова

Председател

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Пенка Велинова

Заместник-председател

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Красимир Комсалов

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Антон Урумов

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Цветан Колев

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Христина Михайлова

Съдия

1505 София, ул. „Черковна“ 90, Оборище

Обща администрация

Светла Георгиева

Съдебен администратор

тел: 02/8140532; факс: 02/8430351

svetla.georgieva@scc.bg

Златка Фъртункова

Главен експерт

тел: 02/8140539 факс: 02/8430351

z.fartunkova@scc.bg

Георги Кортенски

Системен администратор

тел: 02/8140536

g.kortenski@scc.bg

Росица Георгиева

Младши специалист-по майчинство

тел: 02/8140553 факс: 02/8430351

rgeorgieva@spcc.bg

Емил Николов

Домакин и шофьор

тел: 02/8140556

e.nikolov@scc.bg

Специализирана администрация

Таня Велинова

Съдебен деловодител в регистратура

тел: 02/8140573 факс: 02/8430353

tanya.velinova@scc.bg

Антоанета Узунова

Съдебен деловодител в регистратура

тел: 02/8140573

auzunova@spcc.bg

Анна Иванова

Съдебен деловодител 1-ви, 3-ти и 10-ти състав

тел: 02/8140581 факс: 02/8430353

anna.ivanova@scc.bg

Ралица Маринова

Съдебен деловодител 7-ми, 8-ми и 9-ти състав

тел: 02/8140580 факс: 02/8430353

ralitsa.ivanova@scc.bg

Румяна Георгиева

Съдебен деловодител 14-ти, 15-ти и 16-ти състав

тел: 02/8140569 факс: 02/8430353

rumyana.georgieva@scc.bg

Ася Чобанова

Съдебен деловодител 2-ри,11-ти,12-ти състав

тел: 02/8140584 факс: 02/8430353

asya.chobanova@scc.bg

Наталия Димчева

Съдебен деловодител 13-ти, 17-ти и 18-ти състав

тел: 02/8140586 факс: 02/8430353

n.dimcheva@scc.bg

Евелина Зашева

Съдебен деловодител в досъдебно произ-во

тел: 02/8140577 факс: 02/8140577

e.zasheva@scc.bg

Весела Петкова

Съдебен деловодител в досъдебно произ-во

тел: 02/8140582 факс: 02/8140577

vesela.nikolova@scc.bg

Моника Ваклинова

Съдебен деловодител КИ

тел: 02/8140571 факс: 02/8430353

monika.petrova@scc.bg

Виолета Младенова

Съдебен деловодител КИ

тел: 02/8140571 факс: 02/8430353

violeta.mladenova@scc.bg

Съдебни секретари

Александрина Попецова

Съдебен секретар

тел: 02/8140551 факс: 02/8430351

apopecova@spcc.bg

Вероника Димитрова

Съдебен секретар

тел: 02/8140551 факс: 02/8430351

vdimitrova@spcc.bg

Анита Георгиева

Съдебен секретар

тел: 02/8140553 факс: 02/8430351

a.g.georgieva@scc.bg

Весела Влахова

Съдебен секретар

тел: 02/8140554 факс: 02/8430351

vvlahova@spcc.bg

Катя Драганова

Съдебен секретар

тел: 02/8140554 факс: 02/8430351

kdraganova@spcc.bg

Мария Шамси Пур

Съдебен секретар

тел: 02/8140554

mshamsipur@spcc.bg

Павлина Йотова

Съдебен секретар

тел: 02/8140555

pyotova@spcc.bg

Венелин Кръстев

Съдебен секретар

тел: 02/8140555

vkrastev@spcc.bg

Снежана Тодорова

Съдебен секретар-по майчинство

тел: 02/8140551 факс: 02/8430351

stodorova@spcc.bg

Служител по сигурността на информацията

Валери Чолев

Служител по сигурността на информацията

тел: 02/8140570 факс: 02/8430353

vcholev@spcc.bg

Съдебни помощници

Гергина Христова

Съдебен помощник

тел: 02/8140557

ghristova@spcc.bg

Ирена Миткова

Съдебен помощник-по майчинство

тел: 02/8140557

imitkova@spcc.bg

Мадлена Паунова

Съдебен помощник

тел: 02/8140537

m.paunova@scc.bg

Призовкари

Владимир Стоилов

Призовкар

тел: 02/8140556

Даниел Костадинов

Призовкар

тел: 02/8140556

Кипра Велинова

Призовкар

тел: 02/8140556

Силвия Иванова

Призовкар

тел: 02/8140556

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация